Over Stichting Buitenleeft

Van buiten word je beter

De Gemeente Delft zocht door middel van een prijsvraag in 2013 een nieuwe activiteit voor de zogenaamde combikas-locatie aan de Middelweg 1a in de Delftse Hout. Het voornemen was om deze locatie vrij te geven voor een initiatief “van en voor de stad”: een bestemming met waarde voor burgers van Delft en/of bezoekers van het gebied. Daarbij moest de bestemming goed passen bij het specifieke karakter van de plek en zijn omgeving. Stichting BuitenLeeft heeft meegedaan aan deze prijsvraag en is als winnaar uit de bus gekomen.

Stichting BuitenLeeft is in 2013 opgericht door Margriet Knospe, Wichert Noordeloos en Wendy Bakker met als doel mens, gezondheid én natuur samen te brengen en te verbinden, de gezondheid van mensen te bevorderen en te herstellen en het natuurbewustzijn op een gezonde aarde stimuleren. Dit noemen wij `waarde voor de aarde’.

De missie van de stichting luidt : ‘’het creëren van ontmoetingsplekken voor kinderen en volwassenen waar ze de positieve effecten van de natuur op de gezondheid kunnen ervaren, zich daardoor kunnen ontdoen van fysiek of psychische lasten en leren duurzaam zorg te dragen voor zichzelf en de hun omringende natuur.’’

De visie van BuitenLeeft steunt op vijf pijlers:

 • Groen Geneest

  Van buiten word je beter. Landgoed BuitenLeeft is een plek waar je met je handen in de aarde kunt wroeten, waar je alles kunt leren en ervaren over planten zaaien, zien groeien en oogsten. Maar waar je ook gewoon kunt genieten en ontspannen, of kunt herstellen van een moeilijke periode in je leven.

 • Groen Verbindt

  De meerwaarde van het groen is sociale cohesie. Samen komen in de natuur schept een band. Samen werken in een tuin, dichtbij of in de wijk, zorgt ervoor dat mensen met elkaar op een laagdrempelige manier in contact komen en verbinding ervaren met elkaar en de natuur.

 • Groen Geoogst

  Weet wat je eet. We verbouwen lokale eerlijke voedsel en mensen in contact brengen met deze regeneratieve landbouw, waar volwassenen en kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt en hen een gezond ook eetpatroon aanleren.

 • Groen Verduurzaamt

  De natuurlijke kringloop zoveel als mogelijk benutten is het uitgangspunt. Landbouw met aandacht voor een gezond bodemleven en zonder toepassingen van kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen die schadelijke kunnen zijn voor de gezondheid van het bodemleven en voor de mensen. Daar draait het om.

 • Groen Rendeert

  Groen is win-win. Bij ons staat het creëren van meervoudige en collectieve waarde-creatie centraal. Dat betekent dat behalve de economische waarde onze activiteiten eveneens sociale, educatieve en ecologische waarden opleveren voor de samenleving.