De gezonde leefstijl tuinen

Wij oogsten gezondheid

Door een gezonde leefstijl krijgen mensen een betere kwaliteit van leven, zodat ze volop kunnen participeren in de maatschappij. Nu het aantal chronisch zieken stijgt, de zorgkosten onbetaalbaar worden en het steeds lastiger wordt om zorgpersoneel aan te trekken in de gezondheidszorg is het belangrijk dat diverse doelgroepen ook tools in handen krijgen waarmee de o.a de zelfredzaamheid wordt verhoogd. Hiervoor kan ook nog meer gebruik worden gemaakt van het oudste medicijn op de aarde namelijk de natuur.

BuitenLeeft wil de gezonde leefstijl bevorderen en de natuur hiervoor inzetten.

Wij willen een buiten- en binnenruimte gaan aanbieden voor activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.

De visie van het concept rondom gezonde leefstijl tuinen steunt op 7 pijlers

optimale voeding
bewegen
positieve mindset
natuur
onthaasten
community
zingeving